Ett familjeägt byggföretag

Erik Sjögren Byggnads AB i Norrköping grundades 1973 och är ett familjeägt byggföretag. Våra kunder är kommuner, landsting, företag och privatpersoner.

Vi vill vara den mest attraktiva samarbetspartnern i varje byggprojekt. Vår styrka är att vara lyhörda för kundens behov och leverera bästa möjliga resultat inom det enskilda projektets ramar, såväl när det gäller miljö och kvalitet som ekonomi. Vi upplever att när alla parter har lika förväntningar på slutprodukten blir också alla nöjda. Förtroende och öppenhet i kommunikationen är det viktigaste i både stort och smått.

Vår verksamhet bygger på flera genomtänkta grundstenar:

 • Våra medarbetare

Vi är en fast personalstab på 15 personer. Vi är snickare, mur- och plattsättare, betongarbetare, projektledare och kontorspersonal. För att arbeta i byggprojekten hos oss krävs att man har yrkesbevis och relevanta utbildningar för sin yrkesroll. Vi kan våra jobb helt enkelt, ser både helheten och de viktiga detaljerna i projekten och håller ordning och reda.

 • Medlemskap i Byggföretagen


Medlemskapet innebär att vi har kollektivavtal med vår personal, håller oss uppdaterade om branschfrågor och ny teknik och har tillgång till spetskompetens inom arbetsmiljö, entreprenadjuridik och utbildningar. Som medlem i BI följer vi naturligtvis också deras uppförandekod.

 • BF9K-certifierade

BF9K är ett certifieringssystem för byggbranschen som ställer krav på kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men verksamhetssystemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BF9K innehåller:

 • Certifieringsregler
 • Krav på egenkontroll i projekten
 • Krav på utbildning
 • Krav på rutiner i projekten
 • Krav på administrativa rutiner

En certifiering enligt BF9K genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas).

 • Miljö, arbetsmiljö och hållbarhet

Som BF9K-certifierad leverantör arbetar vi kontinuerligt för en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. BF9K rekommenderar kunder att anlita företag som innehar certifiering eller genomgår certifieringsprocessen för att vara säker på att få en bra produkt. Att enbart vara ansluten till BF9K är inte tillräckligt.

När det gäller kvalitet, miljö och hållbarhet har vi identifierat vilka miljöpåverkande delar vi har i verksamheten och vad vi behöver åtgärda för att vi ska bygga hållbara projekt. Vi arbetar aktivt med mål och handlingsplaner för att uppfylla våra mål och minimera vår miljöpåverkan.

 • ID06 – legitimationsplikt och närvaroredovisning

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. ID06 har kommit till för att stärka den sunda konkurrensen, underlätta säkerhetsarbetet i byggbranschen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet. Att vi är ansluta till ID06 betyder att alla som jobbar i våra byggprojekt bär legitimation och namnbricka så att ingen obehörig ska kunna vistas på byggarbetsplatsen. Som entreprenör redovisar vi skriftligen till våra uppdragsgivare vilka som kommer att vistas på byggplatsen och vi för även närvaro när de är där.

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

1, Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
2, Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
3, Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

Läs mer om ID06 här! Som uppdragsgivare har du rätt att kräva att ID06 ska gälla vid upphandling. Läs mer om vad det innebär!

 • Modern, integrerad IT-miljö

Vi använder ett integrerat IT-stöd där alla delar i projekten kommunicerar med varandra. Som uppdragsgivare har du full koll på projektets ekonomi och tider, vecka för vecka.